Как да наглася сметките за платежни? Въпрос на DimanaP 1144 видян

Фирмата има един адрес ,а собственикът -СОЛ има друг адрес.Как да настроя сметките за платежни така,че за СОЛ-а платежните да се с едни банкови сметки,а платежните за работниците и другите плащания за фирмата да са с други банкови сметки?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-07-22 1 - Беше ли полезен отговорът?
За избор на банкова сметка за СОЛ:
- от Операции/Плат. Нар-я за соц. И здр. Осиг. се избира Самоосигуряващи се
- от падащото меню Самоосиг. Се лице трябва да се избере съответното лице и да се изведат параграфите
- натиска се бутон Платежни нареждания
- с бутон Настройка се избира съответното ТД на НАП и се записва (за текущата или за всички фирми)
- необходимо е след това отново да се влезе в Операции/Плат. Нар-я/Самоосиг. Се

За избор на банкова сметка за служителите:
- от Операции/Плат. Нар-я за соц. И здр. Осиг. се избира Заплати
- на изведеното съобщение трябва да се натисне бутон Cancel (т.е. да не се включват параграфите за СОЛ)
- с бутон Настройка се избира ТД на НАП и се записва (за текущата или за всички фирми)
- необходимо е след това отново да се влезе в Операции/Плат. Нар-я/Заплати и на съобщението да се натисне Cancel

За да се извеждат всеки път записаните сметки съответно за СОЛ и служителите, е необходимо плат. нареждания да се стартират от Операции/Платежни нареждания

Добави отговор