Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяванията да бъдат в сегашния? Въпрос на Плюс Минус 1736 видян

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 3 - Беше ли полезен отговорът?
По принцип, в Плюс минус като дата на счетоводните операции се взема датата на документа. Когато искаме датата на счетоводните записи на фактурата, да е различна от датата на документа, трябва да направим следното: в полето Дата се записва датата на счетоводната операция, а не датата на фактурата (примерно ако фактурата е с дата месец май, но искаме осчетоводяването да е в месец юли, в полето Дата пишем юлска дата). След това, отиваме в таблицата вдясно, под бутона Помощ, и в полето Дата ДДС написваме оригиналната дата на фактурата (в примера-от месец май), тази дата ще се отрази и в дневник Покупки. По този начин, в дневниците ще отиде оригиналната дата на документа, а осчетоводяванията ще бъдат с дата от месец юли. Не е нужно да се попълва полето Месец.

Добави отговор