КОРЕКЦИЯ НА ДЕКЛАРАЦИИ 1 и 6 Въпрос на 5331 видян

На 16.01.2018г. подадох декл. 1 и 6 за м.12 . 2017 г.-приети редовни  данни.

След 2 дни установих ,че имам създаден картон на лице ,което трябваше да назначим м.12,не се стигна до сключване на трудов договор, но аз съм забравила да изтрия картона на лицето.

По този начин в декл. 1  имам подадени данни за неназначен работник.Още съм в срок за подаване на корекция.

Направих файл за декл.1 -корекция само за маркираните лица,а в декл. 6 избрах от падащото меню за код корекция ДА с верните суми за осигулрителни вноски /намаление/.

Отхвърлени данни  и за двете декларации с основание код за вид плащане 5 или  6 ДОО,ДЗПО и ЗО със сумите на разликата. Проверявам си хартиените носители ,пише код  К , а на файла код  0 .

Не успях да направя коректен файл , отново ми записва 0 .

Ръчно написах и на двете места / декл.1 и 6 / буквата К на нужните места .Отхвърлени данни :

 Декларация 1 - несъвпадение на файла с описание на файловия формат  !56!55

Декларация 6 - позиция 94 код корекция / флаг за промяна 1 - К не е число.

Единици ли трябва да напиша във файла / сега прочетох ,че на хартиен носител се пише  К, а в електронен формат 1 .

Уточнявам ,че не съм качила новата версия.

Благодаря предварително!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-24 3 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е служителят да бъде маркиран и от Операции / Декларация обр. 1 и обр. 6 / Декларация обр. 1 - изтриване само заа маркираните да се формира заличаваща декларация за служителя.
В Операции / Заплати трябва да се изтрие записаната заплата за служителя с бутон Изтрий.
Коригиращата декларация обр. 6 в намаление се формира от Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация обр. 6. Посочват се датите и вида на плащанията. Преди да се изведат данните от падащото меню за Код корекция се избира ДА. Декларацията се извежда и записва.

Добави отговор