Инструктаж при структурни промени в предприятието Въпрос на МТСП 1229 видян

 

При настъпили структурни промени в предприятие, което има много работни места с определени териториални граници, които се променят след преструктурирането на работниците достатъчно ли е да се проведе извънреден инструктаж за да се запознаят с новата промяна и евентуалните нови рискове на новосформирания участък?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно изискванията на чл. 16, ал.1, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа се провежда извънреден инструктаж.

В случая, ако промените в предприятието са в посочения обхват, е достатъчно да се проведе извънреден инструктаж.

Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктажи, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите.

Добави отговор