Изчисляване на осиг. стаж и издаване на УП 3 Въпрос на 1754 видян

Здравейте,

Искам да издам УП-3 за лице, работила на 4 часа, при законоустановено за длъжността 8 часа. Периодът е 19.07.2016 - 31.08.2016 включително. Това са 32 работни дни, ли 16 дни осигурителен стаж за лицето. Плюс Минус попълва 15 работни дни в удостоверението. Бъркам ли някъде?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-09-07 0 - Беше ли полезен отговорът?
В програмата осигурителния стаж се изчислява като при пълен месец работните дни се взимат 21, а не реално отработените дни по календар.
Във Вашият случай стажа се изчислява като работните дни за месец юли 9 се съберат с работните дни за месец август - 21. Сбора от работните дни 30 се умножава по 4 часа и се разделя на законоустановеното работно време 8 часа или 15 дни.
Ако е необходимо данните в удостоверението могат да бъдат променени ръчно.

Добави отговор