Изтриване стари операции Въпрос на Плюс Минус 1673 видян

Как мога да изтрия стари операции без да променям количествата и стойностите в склада и без неплатените документи?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
За изтриването на стари операции в Плюс-минус има стандартна функция.
Трябва да се внимава - преди да бъдат изтрити операциите за дадена година тя трябва да бъде приключена (включително и на складово ниво с AutoSklad.xls).
Може да направите следното:
1. Архивиране!
2. Уверявате се, че сте приключили старата година
3. Влизате в Операции/Трансфер на операции, избирате интервал на трансфериране интервала, който ще изтривате. След това включвате отметката "При запис да се записват само информационните редове на неплатените документи" и ги записвате във файл.
4. Задавате интервал на отчетите и операциите за периода, който искате да изтриете.
5. Влизате в Операции/Служебни/Изтриване на стари операции и изтривате.
Тук трябва да се внимава да е включена отметка ПРИ ЧЕТЕНЕ ДА НЕ СЕ ОТЧИТАТ СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ. В противен случай ще се объркат количествата в склада.
6. Прочитате с Операции/Трансфер на операции файла, който сте записали преди малко.
Така ще бъде запазена информацията за старите, неплатени документи. Важно е да не ги отваряте да ги презаписвате, защото в този си вариант те не съдържат пълната си информация (съдържат само складовите операции).

Добави отговор