Изтриване на склад Въпрос на Tereza 277 видян

Как се изтрива склад,в който няма вкарана стока?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-04-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъде изтрит склада, е необходимо да се изпълни следната последователност от действия като преди това ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се направи архив:

1/ В основния екран на Склада, от падащото меню поле Обект се избира склада, който трябва да бъде изтрит.

2/ Позиционира се маркера в полето с името на обекта.

3/ Избира се от клавиатурата Ctrl+Delete, при което се изтрива избрания обект.
Ако склада не се вижда в падащото меню в поле Обект, той трябва да се изтрие от дървото с Аналитични признаци.

Добави отговор