Изтриване на разчетите за ДДС Въпрос на 323 видян

Могат ли да бъдат изтрити автоматичните операции по приключване на разчетите за ДДС?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-02-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
Осчетоводяването на разчетите за ДДС се записва по подразбиране в журнал номер 0. За да се изтрият счетоводните операции е необходимо да се стартира меню Операции / Журнал на операциите. След това се маркира реда с операцията и се избира бутон Изтрий.
Преди да се извърши операцията е препоръчително да бъде направен архив.

Добави отговор