Изплащане на аванси Въпрос на mkireva 1128 видян

Здравейте, до сега нашата фирма е работила само с изплащане на заплати веднъж до 25-число на следващия месец.

От 2017г нашият работодател въвежда нова системса за заплатите.

Например: заплатите за януари 2017г. На 20-ти януари изплащаме аванси и на 05 февруари изплащане окончателната заплата.

Как би трябвало да го правя това в плюс-минуса. Как да отразя изплащането на авансите и удържането на ДОД. Как да подам Декларация 6.

Как след това на 5 февруари да приспадна изплатените аванси и да доначисля окончателните заплати. Как да попълня Д1 и Д6.

Благодаря ви

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 42, ал. 8 при направени частични плащания за съответния месец данък не се внася от работодателя, когато пълният размер на начислените доходи от трудово правоотношение за този месец са изплатени до 25-о число на следващия месец.
В този случай декларация образец 1 и образец 6 се подават при окончателното изплащане на дохода.
В Плюс Минус авансовите плащания се въвеждат от меню Операции / Аванс.

Добави отговор