Идентификационен номер на служител в неговия личен картон Въпрос на S.A. 500 видян

Здравейте,

относно програмния продукт "Заплати" дали е възможно и може ли да се въведе в личния картон да излиза на всеки служител идентификационен номер? Освен името на служителя да излиза и номер, например 1,2,3 - на всички настоящи служители към момента, както и на тези, които предстоят да се назначат.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-05-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
В картона на служителите може да се използва поле Спис.номер от екран Допълнителни. Данните в полето се въвеждат ръчно.

Добави отговор