Здравно осигуряване на пенсионер на трудов договор Въпрос на Плюс Минус 2028 видян

Пенсионер е назначен на трудов договор с възнаграждение максималния осигурителен доход (2600лв). Здравна осигуровка трябва да се удържи на 2600лв или от максималния осигурителен доход трябва да се приспадне сумата на пенсията и здравна осигуровка да се удържи на получената сума?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-02-15 4 - Беше ли полезен отговорът?
Здравна осигуровка се удържа върху цялата сума - в случая 2600лв.
Според чл.4а ал.6 от КСО осигурителни вноски за лицата "се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход". Пенсията не се включва като осигурителен доход и това е видно от чл.4а ал.6 т.1-4 от КСО. Ето защо сумата на пенсията не се приспада от максималния осигурителен доход при изчисляване на доход, върху който ще се удържа здравна осигуровка.

За коректното отразяване на осигуровките в ПЛЮС МИНУС, е необходимо единствено в картона на служителя, екран Допълнителни да се включи отметка "Пенсионер".

Добави отговор