Застъпени дни болнични 2016 Въпрос на 1825 видян

Моля да дадете указания, в отсъствия и в приложение 9 как да се отразят застъпени дни в два последователни болнични листа - пресичане на периоди.

Първи болничен от 28.03.2016-11.05.2016- подаден и изплатен.

Втори болничен от 27.04.2016-07.06.2016.  

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-05-25 4 - Беше ли полезен отговорът?
В отсъствия се въвежда отсъствие с период 12.05.2016 - 07.06.2016.
Когато първия от два застъпващи се болнични е подаден, тогава за втория болничен лист Приложение №9 се попълва по следния начин:
- В полета „в отпуск от…“ „в отпуск до…“ се записва периода по болничен лист - в този случай периодът по болничен е 27.04.2016 - 07.06.2016.
- В точка 9 в „От ден“ „До ден вкл.“ се попълва целия период вписан от лекаря. В колона работните дни се намаляват работните дни с тези които вече са подадени с първия болничен лист. Във Вашият случай по следния начин :
От 27.04.2016 до 30.04.2016 – 0 работни дни;
От 01.05.2016 до 31.05.2016 – 13 работни дни;
От 01.06.2016 до 07.06.2016 – 5 работни дни.

Добави отговор