Застраховки Живот с допълнително покритие Въпрос на Dani 503 видян

На служители със заплата 508 лв. сключвам застраховки живот с допълнително покритрие. Общата сума на месечната вноска е 56 лв. като 6лв. от тях са за допълнителното покритие. Бихте ли ми помогнали как да въведа сумите в модул ТРЗ и по какви пера? 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-04-07 2 - Беше ли полезен отговорът?
В модул ТРЗ застраховка Живот може да бъде въведена по следния начин:
- На код 501 Застраховки Живот – удръжка ръчно се записва сумата на застраховката без задължителното покритие т.е. 50лв.;
- На код 215 Застраховка ръчно се въвежда сумата на допълнителното покритие т.е. 6лв.
Сумите могат да бъдат въведени като постоянни разплащателни пера в таблицата под картона на служителя.

Добави отговор