Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1544 видян

Защо аналитичната оборотна ведомост за главна група Доставчици  не се „засича” с Оборотна ведомост за сметка 401- Доставчици?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
Най -удобно е да ползвате справката Хронологична ведомост/Подробна /За аналитичност – като извикате цялата главна аналитичност „Доставчици” и да проследите в колона Сметка дали навсякъде е записано 401.

Добави отговор