Зареждане на попълнени данни в годишните отчети Въпрос на Плюс Минус 1715 видян

Попълвам Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия. Променил съм някои от стойностите ръчно. При следващо извеждане, програмата попълва данните в отчета както са били първоначално, без да се отчитат корекциите. Има ли как да се изведат данните, които съм променил ръчно, а не стандартните?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-01-25 8 - Беше ли полезен отговорът?
Има, да. Във всички годишни отчети и данъчни декларации има падащо меню История. То се активира всеки път когато промените ръчно дадена стойност, и в него се попълват дата и час. По този начин програмата запомня данните от отчета така, както са били попълнени в съответния ден и час. При последващо извеждане на годишен отчет или данъчна декларация, те ще бъдат попълнени с пресметнатите от програмата стойности. От падащото меню История можете да изберете дата и час, и данните в отчета ще се попълнят такива, каквито са били в избрания ден и час. Т.е. ще бъдат попълнени всички данни, които сте въвели, включително и ръчните промени. След като извикате данните от История, можете да нанасяте допълнителни корекции по тях, т.е. отчета е напълно редактируем. Това е направено за да се спести време, и да не се въвеждат едни и същи данни по няколко пъти

Добави отговор