Зареждане на валутно салдо начално в евро Въпрос на avangard_jr 1245 видян

Здравейте, бих искала да попитам , след като отразих сметкта като валутна в аналитични признаци,  отворих сметкоплана и сметка 504 я маркирах като валутна в червено  , след което заредих валутното салдо в Евро 31.34  , после отидох на аналитични признаци и добавих сметката като аналитичен признак- валутен , зададох курса на евро 1.95583 и сумата на валутата 31.34  ,след което ми се изчисли автоматично салдо 61.30 лева , след което незнам защо ми излезе съобщение ,че салдото не се равнява и видях че има разлика между салдото по аналитичен признак и салдото по синтетична сметка със знак минус - 29,96 ???

Искам също така и да попитам това салдо в самия сметкоплан във валутната сметка в лева ли се зарежда или във валута , защото от там идва разликата между аналитичния и синтетичния признак???

може ли подробни указания за зареждането на признака и сумите в сметкоплана кое се зарежда в лева и кое в евро и къде точно по моя пример защото от указанията дадени в ръководството нищо не стана ясно  къде се пише в лева и къде в евро и защо има такава разлика и от къде идва тя 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-08-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
Началните салда/обороти по синтетични сметки в екран Сметкоплан се записват в лева.
При задаване на начални салда по счетоводни сметки с аналитично отчитане във валута е необходимо в екран Салда по АП:
- Да се маркира отметка Запис като текущи начални салда в аналитични признаци.
- Да се добавят аналитичностите към сметката с избор на бутон Добави.
- Последователно да се въведе в поле Салдо дебит левовата равностойност на салдото; в поле Курс – съответния курс; поле Вал.сума –сумата на салдото във валута.
- При избор на бутон Запис избраните аналитичности и салдата се запаметяват и въведените стойности автоматично се записват и в екран Аналитични признаци към съответната аналитичност.
Подробна информация за работа със сметкоплан може да бъде намерена в помощта към документа или сайта в раздел Ръководства/ Счетоводство/ Сметкоплан.

Добави отговор