Заприхождаване с изписване - СИСТЕМНА ГРЕШКА Въпрос на Eleanor 838 видян

Здравейте!

От началото на 2016 г. започнахме да използваме документ ЗП (Заприхождаване с изписване).

Контировките са съответно:

303/611

601/302

611/601

Готовата продукция се заприхождава коректно в Склада за готова продукция, а съответните материали се изписват коректно от склад Материали.

Проблемът е, че програмата не добавя автоматично аналитичните признаци ОБЕКТ: СКЛАД ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ и ОБЕКТ: СКЛАД МАТЕРИАЛИ към всяка една контировка на отделните продукти и материали. Поради тази причина се налага ръчно да се добавят съответните аналитични признаци за склад.

Моля да вземете мерки за отстраняване на проблема!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-03-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
Обектите могат да се изберат по следния начин:
В документ ЗП, който се използва, се стига до Счетоводни операции (бутон F9 от клавиатурата).
В Счетоводни операции 1 се кликва два пъти в колона Аналитичен признак Дебит и се избира склад за готовата продукция.
В Счетоводни операции 2 се кликва 2 пъти в колона Аналитичен признак Кредит и се избира склад на материалите.

Възможно е обектът да се добавя автоматично като допълнителен аналитичен признак в счетоводните операции след редакция на шаблона. Ако желаете шаблонът да се редактира, моля свържете се с обслужващия офис!

Добави отговор