Заповед за уволнение без да има записан трудов договор Въпрос на Плюс Минус 1285 видян

Опитвам се да запиша заповед за уволнение и след това да генерирам уведомление към НАП. Когато стъпя на името на лицето и изведа ЗУ, като опитам да я запиша, програмата дава съобщение, че не е избран трудов договор. Какво да направя, за да запиша заповедта за уволнение?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-08-10 5 - Беше ли полезен отговорът?
Заповедите за уволнение, допълнителните споразумения, а както и уведомленията към НАП се издават на база на записан в програмата трудов договор. Ако не сте записали ТД, няма как да запишете ЗУ.
Проверете в Справки/Личен състав/Издадени документи дали наистина няма записан ТД за това лице. Ако няма, трябва да го запишете сега с оригиналните му данни-номер и дата на сключване. Стъпете на името на лицето. Изберете иконата ТД. Ще се отвори бланката на трудовия договор. Поставете отметката "Фиксиран номер". Ръчно напишете номера и датата на сключване и запишете документа. След това генерирайте уведомление от Операции/Дискета за трудови договори.
Стъпете отново на името на служителя и стартирайте заповед за уволнение. В падащото меню "Избор договор" посочете ТД, който сте записали. Запишете и заповедта за уволнение и генерирайте уведомление от Операции/Дискета за трудови договори

Добави отговор