Заплати Въпрос на Явор Валериев 1381 видян

Здравейте,

имам проблем при изплащането на заплатите. При въвеждане на осчетоводи във фиша със заплати, в с/ка 503 са отразени само сумите с осигуровки , но не и заплатите. Къде бъркам?

Благодаря

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2013-07-11 2 - Беше ли полезен отговорът?
Трябва да правим разлика между Осчетоводяване на:
- начислението на заплати
- изплащането на заплати
- внасянето на осигуровки.
1. По първа точка- екран Заплати, след като сме минали през начисляване на заплатите чрез бутон Авт.Начисляване, натискаме бутон Осчетоводи- програмата извежда счет. статии с начисляването на разхода за заплати и осигуровки както и съответните удръжки
2. По втора точка- ако заплатите за изплатени в броѝ- използваме РКО, ако са с дебитни карти- съответно използваме Банкови операции
3. По трета точка. Ако изведем справката Параграфи НАП и сложим отметка Осчетоводяване и после натиснем бутон Осчетоводи- програмата ще изведе автоматично счетоводни статии за внасяането на осигуровките

Добави отговор