Записани и неподадени приложения 9,10,11 Въпрос на Плюс Минус 384 видян

Във връзка с версията от м.07.2018 - имам вече записани болнични преди получаването на версията. Трябва ли да презапиша болничните, за да формирам коректни файлове за НОИ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-07-18 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъдат подадени коректни файлове е необходимо записаните приложения преди актуализирането на програмата да бъдат презаписани.

Добави отговор