Заличаване на ТД при неявяване на работа Въпрос на msariyska 1662 видян

Работник или служител е нает на работа, въведени са данните му в картона на лицето, записан е трудовият му договор , изготвено е уведомление по чл.62, ал.5 от КТ за сключения ТД в ПП Плюс Минус и съответно подадено и прието в НАП.

Наетото лице не се явява на работа, отказва да започне работа.

В ПП Плюс Минус се изготвя уведомление за заличаване на регистрирания ТД в НАП -  Справки/Личен състав/Издадени документи/Избор на записания ТД на съответният работник или служител/Код Корекция 2/Запис на уведомление. И съответно се подава и приема.

Какво следва да се направи, за да не се появява лицето в  наличния персонал, да не му се начислява възнаграждение, да не фигурира във ведомостта за заплати, и да не му се генерира Д1 и Д6 при изготвяне за цялата фирма?

 

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-04-06 3 - Беше ли полезен отговорът?
Може първо да се провери в екран Заплати, режим Въведени, дали има записана заплата. Ако има такава, е необходимо да се изтрие с бутон Изтрий. НЕ се натиска бутон Запиши, защото отново ще се начисли заплата. След това се влиза в Операции/Персонал, маркира се лицето от дървото със служители и се слага дата на напускане, която да е преди датата на постъпване. Например: Лицето е трябвало да постъпи на 03.04, но не се явява на работа. За да не се извеждат дни в осигуряване, трябва да се сложи дата на напускане 02.04
user-photo
msariyska на 2017-04-06 1 - Беше ли полезен отговорът?
А кога се използва бутон "Изтрий" с червения минус в екран Персонал/Картона на лицето, стоящ непосредствено до бутона "Добави"
user-photo
Плюс Минус на 2017-04-06 1 - Беше ли полезен отговорът?
Бутонът служи за изтриване на картон на служител от базата. Повече информация може да намерите в Поддръжка/Ръководства/Заплати с Плюс Минус

Добави отговор