Заличаване данни само за един служител попредписания от НОИ Въпрос на Katya 414 видян

При проверка от НОИ се установи, че е издаден болничен, за който не е трябвало да се плати обезщетение и се налага да се заличат данни за един служител за м.06.2018. В Операции/Д1 и Д6/Д1изтриване на данни на маркирания служител. Въпросът ми е как де подам Д6 само за него, за да изтрия само неговите данни за м.06, тъй като срока за това вече е изпуснат ?

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Декларация Обр. 6 се подава за цялата фирма. Ако след корекцията данните са в увеличение, се подава редовна декларация обр. 6 с разликите в сумите (след като се изведе декларацията се избира бутон Корекция и сумите се променят).
user-photo
Katya на 2018-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
През м.06 служителят е нямал начислен данък, само болничен, т.е. данъка, подаден м.06 не се променя, как това се отразява в Д6, която трябва да се подаде в настоящия месец ?
user-photo
Плюс Минус на 2018-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Щом има промяна само в осигуровките, подавате декларация обр. 6 само с разликата в осигуровките.
user-photo
Katya на 2018-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
В месеца се получава така, че трябва да се подаде заличаваща Д1, редовна Д6 с довнасяне по ЗОВ и намаляне в ДОО.Какво да направя?
user-photo
Плюс Минус на 2018-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
В този случай може да заличите декларация образец 1 и образец 6 за цялата фирма и след това да се подаде редовни с правилните данни. За повече информация може да се обърнете към съответната институция (НАП).

Добави отговор