Закупуване трудов стаж Въпрос на МТСП 2258 видян

 

Желая да закупя трудов стаж по условията на 3-та категория, които с останалия ми стаж от 3-та категория да ми послужи за пенсиониране по условията на 1-ва категория на 52 години, като имам необходимите над 10 години 1-ва категория.

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 3 - Беше ли полезен отговорът?
Възможността за т.нар. „закупуване” на стаж е предвидена в разпоредбата на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Случаите обаче, в които това се допуска са два – първата възможност е да бъдат заплатени осигурителни вноски за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование /чл. 9а, ал. 1 КСО/, а другата възможност намира приложение само по отношение на лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 /за мъжете – 63г./, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО /чл. 9а, ал. 2 КСО и чл. 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж/. Предвид гореизложеното Ви уведомяваме, че при преценяване правото на пенсия по §4, ал. 1 от ПЗР на КСО е възможно да „закупите” осигурителен стаж само на основание чл. 9а, ал. 1 КСО, т.е само в случай, че сте завършил висше или полувисше образование.

Добави отговор