Закръгляне на количества в оборотна ведомост Въпрос на Плюс Минус 892 видян

Как да излизат количествата на количествени аналитични признаци в Оборотна ведомост, закръглени до третия знак след десетичната точка?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
Извежда се справката, минава се в режим Редакция, маркира се съответната колона. Избираме Формат/Полета, в Type се задава 0.000. Във версии след 6.999, в новия вид на справката, възможността за редакция не е достъпна. Трябва да стартирате тази от меню Отчети/Отчети стар вид, и да я редактирате по посочения начин.

Добави отговор