Закриване на задължение по фактура Въпрос на Лало Кирилов 2629 видян

Когато имам плащане по банка към доставчик, но не ми е предоставена все още фактурата за разхода осчетоводявам плащането на 402/503. Проблем е че след като ми се предостави фактурата и я осчетоводява, за да закрия задължението към доставчик правя тази счетоводна операция 401/402 аналитинно, не немога да си избера дадената фактура за която се е отнасяло това плащане и в справката "Задължения към партньорите" ми излизат като неплатени тези фактури. За да избегна това влизам в осчетоводяване на банка и от там избирам операцията плащане по фактура. Там избирам дадения доставчик и съответната фактура и правя корекция вместо 503 записвам 402. Няма ли друг начин с който да се избегне това? Примерно в меню "типови операци" да има операция "приспадане на аванс", при която е възможно да се виждат осчетоводените но неплатени документи както при плащане по фактура?

1 Отговора

user-photo
scarletrumy на 2012-07-31 2 - Беше ли полезен отговорът?
Стандартно при извършване на авансово плащане, доставчика трябва да Ви издаде фактура. В Плюс Минус трябва да въведете фактура, където осчетоводяването е 402/401 с размера на аванса и 4531/401 с размера на ДДС. С помощта на банковия документ закривате фактурата и осчетоводявате 401/503.
В окончателната фактура за сделката, приспадате аванса 401/402.

За Вашия случай предлагам да вземате статията 402/503 с документ МО, в който посочвате Партньор и който осчетоводявате като неплатен. В Банковия документ е разработена възможност за запис на шаблон. С помощта на тази възможност можете да настроите при избор на операция Банка плащане по фактура, да се извикват и документите с тип МО.

Добави отговор