Задължително ли е да се попълва полето ПНОИД в картона на служител Въпрос на Плюс Минус 3156 видян

Във версия 6.9997 на Плюс минус има добавено поле ПНОИД в екран Трудов договор в картона на служителите. Задължително ли е да се попълни това поле, и ако да, в кои случаи се използва?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-07-22 9 - Беше ли полезен отговорът?
Параметъра Пореден номер на основната икономическа дейност се използва за определяне на осигурителния доход на служителите и постъпва в записа за Декларация образец 1. Задължително е ПНОИД да бъде попълнен в параметрите на фирмата(като натиснем бутон Промени в екрана за избор на фирма). В повечето случаи, ПНОИД е един и важи за всички служители. Възможно е, обаче, ПНОИД да е един за някои служители, и различен за други. Такъв пример са медицинските лица-за лекарите ПНОИД е различен от този за медицинските сестри. Това налага в записа за Д1 да постъпят различни кодове. Точно в този случай трябва да се попълни параметъра ПНОИД в картона на служителя-когато за неговата длъжност кода е различен от този на фирмата. На практика случаите когато има повече от един ПНОИД са много малко. В общия случай параметъра в картона не трябва да се попълва, а автоматично се взема ПНОИД от параметрите на фирмата.

Добави отговор