Задаване на настройки по подразбиране Въпрос на TAMI 428 видян

В ПМ6 сме настроили някои настройки да са включени по подразбиране. Например във фактура за покупка имаме зададена стойност в поле "папка", така че да не се налага всеки път да го вписваме ръчно, за да получим номер на операцията. Досега това правехме от редакция на документа(при избор от списъка с документи има бутон "редакция" при което се отваря шбалон на документа от папката на програмата).Тази опция липсва в новата версия, поради премахната възмжност за редакция на документа. 

Друга липсваща опция е полето "Допълнителни коментари" във фактура за продажба. Това ползвахме, за да уточняваме приходът от фактура за услуга за кой месец се отнася. Полето изцяло липсва в новата версия. При отпечатване не се виждат и полета за издал и подпис, които си бяха видими до сега. 

8 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Във версия 7 има възможност за промяна на настройките. Това се прави от Настройки на колоните / Други настройки. Към момента липсва възможност за запомняне на Папка.
Полета Съставил и Подпис се попълват, ако в Сервиз / Права на достъп за потребителя да бъдат попълнени полета Име и Подпис.
Във фактура продажба може да изпозлвате поле Коментар. Ако имате нужда и от допълнителен коментар, може да отправите предложението си по имейл.
user-photo
TAMI на 2019-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ще бъде ли добавено полето "папка" в "Други настройки"? Там видях възможност за настройка на част от параметрите, би трябвало да включите всички опции.
Поле "коментар" във фактурата за продажба не се визуализира при печат на документа, както беше досега с поле "допълнителни коментари" в ПМ7. Ние го ползваме, за да укажем допълнителни пояснения за клиента, не за вътрешна информация, т.е. за да е полезно трябва да може да се отпечата, за да бъде прочетено от клиента. Не е възможно да се добави като текст на аналитичния признак, т.като това ще наложи да се създава нов аналитичен признак за всяка фактура, което не е оптимално. Виждам, че има възможност за добавяне на допълнителни колони във фактурата, в които може да изписваме текст(например "партида"), но няма опция за промяна на името на колоната. Има ли възможност за преименуване на тези колони?
user-photo
Плюс Минус на 2019-10-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да отправите предложението за Папка в Други настройки по имейл.
Относно името на колона Партида може да се промени ръчно в Настройка на колоните.
Друг вариант е, след като извикате стоката от АП, да допишете ръчно след името ѝ текст.
user-photo
TAMI на 2019-10-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
За името на колоните - променя се само за конкретния документ и не се запаметява за следващите. Освен това при печат на документа името на колната се визуализира като "Партида", което е системното име. Ние търсим вариант кардинално да променим името на тази колона и винаги да излиза с наименование "период".
user-photo
Плюс Минус на 2019-10-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проблемът при печат ще бъде коригиран в следваща версия. Относно запаметяването на името на колоната, ще бъде обмислено и при необходимост добавено.
user-photo
TAMI на 2019-10-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Отново за номера на папка. В Сервиз-Настройки-Счетоводство има опция за включване на "Номер на журнала по подразбиране" и задаване на "No на журнал по подразбиране". Включвам отметката и задавам No на журнал по подразбиране "1". Във фактурите в поле "папка" имам номер на журнал "1", но поле "номер" остава празно. Т.е. въпреки зададен номер на журнал - не се извежда пореден номер. Когато ръчно сложа номер на папка - поредният номер се извежда.
Какъв е смисълът да мога да задам "No на журнал по подразбиране" след като няма да ми се предложи автоматично номер на операция?
user-photo
Плюс Минус на 2019-10-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Посочената от Вас настройка се отнася само за номера на журнала, а не за поредния номер в журнала.
user-photo
TAMI на 2019-10-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Т.е. дори и да настроим някак си автоматично да имаме номер в това поле "папка/журнал", това не ни гарантира, че ще получим и номер на операцията. Това досега без проблем правихме с настройка на самият документ, което в новата версия сте премахнали. Редно е като сте дали възможност за настройка на полета - това да са всички полета от панел "Настройки", не само на избрани, т.е. да запазите досегашното положение.

Добави отговор