Задаване на аналитичност при осчетоводяване на документ версия 7 Въпрос на Simeonov 575 видян

Здравейте,

 

1. При въвеждане на Фактура Продажба( с плащане в брой ) или КП, осчетоводяването е следното:

411/702   Клиенти / Приходи

702/304 ................/Стока

501/411 .........../Клиенти

Как могат да се въведат аналитичностите на контировките .............:

Аналитичността за приходи при операция 702/304

Аналитичността за каса при операция 501/411

Могат ли да бъдат отключени в документа за ръчно въвеждане в полето със счетоводни операции?

Могат ли към сметката в кредит да се поставят две аналитичности ( едната е контролна и следи разходен/приходен център)?

 

2. Същото при фактура за покупка:

601/401 Разходи/Доставчик

401/501 Доставчик/.....

Как се "избира" аналитичността за каса?

 

3. При плащане на аванс към достачик ( осчетоводяване на фактурата 402/401), и последващо приспадане на аванс ( 601/401 и 402/401 с минус). При извеждане на аналитична хронологична ведомост на 401 и 402, дублира хронологията в 401 и не показва записи в 402. Трябва да се пуска отделна аналитична хронология на 401 и отделна хронология на 402?

9 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъде добавена ръчно аналитичност в счетоводните операции, е необходимо документът първо да се запише и след това аналитичностите да се добавят от Журнал на операциите.
За да бъде добавен разходен/приходен център, е необходимо в настройки на колоните да се включи отметка Допълнителни АП и на всеки ред да бъде извикан желаният аналитичен признак.
Точка 3 не може да бъде посгигната. Моля, свържете се с обслужващия Ви офис, за изясняване на проблема.
user-photo
Simeonov на 2019-08-26 1 - Беше ли полезен отговорът?
1. Ако на ден се осчетоводяват 100 документа - първо трябва да ги запиша, а след това да ги редактирам? Това ще увеличи времето на осчетоводяване на един документ двойно и ще създаде предпоставки за грешки. Няма ли възможност софтуерно да бъде отключена възможността за въвеждане в счетоводните операции на самия документ?
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
Към момента няма възможност за ръчно добавяне на допълнителни аналитичности в документите.
user-photo
на 2019-08-27 4 - Беше ли полезен отговорът?
ТОВА Е ИНОВАТИВНАТА И УСЪВЪРШЕНСТВАНА 7. УНИКАЛНИ СТЕ!!! ЯВНО РАБОТИТЕ СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ, А НЕ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ. ВЕРОЯТНО НЕ ВИ Е ПРИОРИТЕТ ДА ЗАПАЗИТЕ ДЪЛГОГОДИШНИТЕ СИ КЛИЕНТИ.
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Здравейте г-н Симеонов,

Възможностите ни са много повече, отколкото си мислите. Не сте се представили с име на фирма, а като дългогодишен наш клиент, но може би не знаете, че Плюс Минус е първият програмен продукт за управление на бизнеса под Windows в България, създаден преди повече от 25 години.
Автоматичното контиране на документите и въвеждането им в екрани, аналогични на съответните им хартиени бланки е въведено от нас, още от първата версия на продукта, преди повече от 25 години и впоследствие копирано от други програмни продукти.
Добавянето на допълнителни аналитични признаци към счетоводните операции на документите е елементарно да го разрешим, но нарочно сме го забранили, за да предпазим клиентите си от собствените им грешки.
В момента се разработва възможност за добавяне на аналитичностите, които сте изброили, но така че ако се наложи да отворите документа за промяна, да не е необходимо да ги въвеждате отново.
Ако Ви е спешно, можете да постигнете това което желаете, като използвате екран Типови операции и контирате фактурите си ръчно, по подобие на много други счетоводни програми.
user-photo
на 2019-08-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Здравейте Плюс Минус,

Само да уточня, че написаното с главни букви е от друг потребител, нямащ нищо общо с нашата компания. Лично за мен е недопустимо писането с главни букви. Също толкова безсмислено е превръщането на един диалог в директни нападки и обиди.
Радвам се, че в бъдеще ще бъде предоставена възможност за въвеждане на аналитичности. До тогава оставаме потребители на версия 6.
п.с. Бързодействието на версия 7 е изключително. Хронологии, които преди това трябваше да пускам в тримесечни периоди, защото за цяла година "забиваха", сега се обработват за по малко от минута.
user-photo
Плюс Минус на 2019-09-03 1 - Беше ли полезен отговорът?
Добавени са полета за избор на аналитичности към сметка 501 и към гр. 70 директно във фактурите. Необходимо е да се изтегли отново програмата от изпратените линкове и да се инсталира.
user-photo
Simeonov на 2019-09-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря, за извършените промени.
Въпреки тях дали предвиждате да бъдат отключени за ръчно въвеждане Аналитичност Дебит и Кредит, аналогично на Сметките в дебит и кредит?
user-photo
Плюс Минус на 2019-09-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
Тази възможност не се предвижда да бъде добавена.

Добави отговор