Завеждане на ДБА Въпрос на 1237 видян

Как следва да се заведат ДБА, в случая животни, които не са 1 бр., а 40 бр., за да могат да се следят наличностите при евентуално изменение? В програмата при завеждане в картона на ДА няма опция за количество.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-11-11 1 - Беше ли полезен отговорът?
Ако не е предвидено начисляване на амортизации за биологичните активи, то може да се въведат само като аналитичности в Аналитични признаци. Ако е предвидено начисляване на амортизации, е необходимо да се въведат отделни картони за отделните активи или да се създаде един общ картон, като в поле Коментар да се запишат бройките. В Плюс Минус картоните на ДА са предвидени за въвеждане на амортизируеми активи.

Добави отговор