ЗАПОР НА СЛУЖИТЕЛ Въпрос на 211 видян

Здравейте, има ли вариант в +/- 7 при вписваен на запор по постоянно перо 216, автоматично в следващите месеци да се извършва удръжката от заплатата на служителя без необходимост от ръчно начисляване чрез "запори" - "начисляване" ? 

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да добавите перо 216 в картона на служителя, като постоянно разплащателно перо. По този начин, всеки месец автоматично ще се извежда сума в перо 216 в екран заплати.
user-photo
на 2020-01-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
Добавено е перо 216 още при ползването на +/- 6, но от м.декември има увеличение на удръжката и ръчно го промених, за да се отрази в картона за м.12,въпреки това в м.01 стои старата сума /по-малката/. Направих опит и да впиша запора през "справки - запори - добавяне на запор" въпреки това в м.януари трябва ръчно да се начислява чрез "справки - запори - начисляване", за да се отрази в картона на служителя.
И по какъв начин да се премахн запора на друг служител по перо 216, който е прехвърлен с архива от +/- 6 в 7-цата ?
user-photo
Плюс Минус на 2020-01-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се промени / изтрие сумата на запора е необходимо в таблицата с Постоянни разплащателни пера да се маркира реда с код 216 и в колона сума да се въведе новата сума / да се изтрие сумата и да се избере бутон Запиши.

Добави отговор