Един и същ работник на една и съща длъжност в два отдела Въпрос на krisi_perla 660 видян

Здравейте!

Имам следният проблем- работник в една фирма работи в отдел А до 20.05 и от 21.05 ще работи вече в отдел Б. ВРЗ на тази фирма трябва да се правят по отдели /По предписание на ИТ/. В случая ако въведа същият работник втори път в същата фирма и задам дата на постъпване 21.05, извеждам ВРЗ коректно и за двата отдела, но във файла за Д1 излизат два записа на съответният работник. Подобен е случаят и когато работник, назначен на 8 часа разделя работното време в двата отдела по 4 часа. Как да постъпя в тези случаи, за да се обединяват данните по ЕГН в Д1?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-05-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Във файла на Декларация обр.№1, когато е с код корекция 0, се допуска въвеждането на повече от една декларация за едно и също осигурено лице.

Ако е необходимо да се обединят данните за едно и също ЕГН стъпките са следните:
- От меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6 / Декл.обр.1 - само за маркираните се записва файл с всички лица без втория картон на лицето.
- От меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6 се избира Декл.обр.1 – редакция на записани данни.
- Избира се вече записания файл на Декларация обр.1 и се натиска бутон Зареди.
- Променят се данните за лицето така, че да обединени от двата картона и се натиска бутон Запиши.

Добави отговор