Д1 при СОЛ на граждански договор Въпрос на Силвия Тодорова 2469 видян

Здравейте моля за помощ и разяснение.Съдружник в ООД , който се самоосигурява ще сключи граждански договор със същата фирма за извъшване на услуга или полагане на личен труд.Съответно се удържа само данък.Как в програмата да се оформи така този граждански договор че в Д1 да излезе в т.31 сумата по ГД, а в т.31А дължимият ДДФЛ? 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-12-10 8 - Беше ли полезен отговорът?
От 01.01.2009 г. предприятие, изплащащо доходи по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)1, т.е. доходи, известни в практиката като доходи по граждански договори, процедира по различен начин в зависимост от това дали доходът се изплаща на самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО), потвърдило това обстоятелство писмено, или не.

Авансово облагане при изплащане на доходи на самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, потвърдило това писмено
Задължения на платеца на дохода
При условие че предприятието изплаща доход на самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, изрично потвърдило това обстоятелство писмено с декларация по реда на чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ, предприятието - платец на дохода:
- не изготвя Сметка за изплатени суми по реда на чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ;
- не удържа авансов данък (както бе до 31.12.2008 г.), а изплаща брутния доход на лицето (чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ).
за повече инфо в блога на ПМ: http://plusminus.com/bg/blog/148/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%87%d0%bb-43-%d0%b7%d0%b4%d0%b4%d1%84%d0%bb

Добави отговор