Дълготраен актив Въпрос на radostina 1536 видян

Дълготраен актив, който е в експлотация от м. юли 2015г  има увелечение на стойността му през м 04 2016г. Как се отразява правилно променената стойност в картона на актива, и съответно да се промени в ДАП И САП?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-05-26 3 - Беше ли полезен отговорът?
При увеличение на стойността на актив в следствие на направени последващи разходи е необходимо:
За да се отрази промяната в САП:
1. Да се начислят счетоводни амортизации до месеца на промяна на стойността на актива.
2. В поле Стойност ръчно да се запише увеличената амортизационната стойност на актива като по този начин в Счетоводния амортизационен план ще се увеличи и неговата балансовата стойност.

За да се отрази промяната в ДАП:
1.В поле Месец на промяна (формат уууумм) трябва да се попълни месецът, през който е извършeно увеличението на актива, в поле Ст-ст на промяната – сумата с която се увеличава стойността на актива.
2. В поле Данъчна амортизируема стойност се въвежда стойността увеличена с подобренията. По този начин данъчната амортизация за годината ще се преизчисли спрямо увеличената стойност.

Добави отговор