Дописване на текст на ръка във фактурите Въпрос на Плюс Минус 1159 видян

Има ли възможност във фактурите, в полето за избор на стока,  да се пише текст на ръка, и той да се запомня? Сега, като напиша нещо, при повторно отварене текста не се помни. Работим в сферата на услугите, и е много трудно да създавам отделна поданалитичност за всяка услуга. Искам да ползвам само главната аналитичност УСЛУГИ, и към нея да си дописвам текст на ръка.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да, възможно е. Има разработен такъв шаблон на фактурата, който се предлага отделно, не е стандартно в програмата. Той дава възможност да се пише текст на ръка, но пак е задължително да се избере аналитичност с Insert от аналитични признаци. Например, ако имате само главна аналитичност УСЛУГИ, а искате във фактурата да пише „Боядисване външно“, трябва да изберете УСЛУГИ, или някоя друга аналитичност от АП, и да допишете другия текст на ръка, може да промените и името на аналитичността. Така, текста ще се запомня, и ще излиза при повторно отваряне на документа.

Добави отговор