Документ ЗП Въпрос на Amy 187 видян

Как мога да настроя документ ЗП - заприхождаване с изписване така, че да работи с цени, които са с повече от два знака след десет. запетая?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-03-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
В помощното меню в част Настройки на колоните на ред Цена във втората колона цифрата 2 трябва да се промени с число, което съответства на знаците след десетичната запетая.
user-photo
Amy на 2020-03-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
Това променя само цената на продуктите, но не и на изписваните материали.
Как да настроя цените на материалите?
user-photo
Amy на 2020-03-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Забелязвам, че в новата версия от 20.03. има добавени функции "Промяна на: *Цена и на *Стойност " Но не виждам как мога да въведа цена на материала, примерно 0,255 лв. Документът закръгля цената на 0,26 и смята с грешната цена. Кога ще коригирате това? Вече три месеца работя с грешни цени и ми се натрупват разлики!

Добави отговор