Документиране и изплащане на парични награди Въпрос на Pavlova 261 видян

Спортно дружество е домакин при провеждането на спортно състезание. На призьорите до 6-то място ще бъдат раздадени парични награди.Как да бъдат записани лицата в ТРЗ, така че при създаването на Сметката за изплатени суми, кодът за вид плащане да е- 602 / парични и предметни награди/, защото програмата не позволява ръчно коригиране на кода. Останалите корекции - % нормат.признати разходи / който е 0 /, кодът в Справката по чл.73 могат да се направят ръчно.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-08-28 1 - Беше ли полезен отговорът?
Ако за лицето е необходимо да се попълни сметка за изплатени суми, в нея може да се укаже, че нормативно признатите разходи са 0% (от падащо меню в т.2) и че лицето няма осигуровки (с включване на отметка Наем). В Сметка за изплатени суми няма поле, което да показва кодът на дохода.
Според чл.45, ал.7, за „доходи от други източници по чл. 35 се издава служебна бележка по образец“. Този образец е образец №4, който е публикуван в НАП. В програма ПЛЮС МИНУС няма такъв образец. Служебната бележка, която може да се изведе след запис на сметка за изплатени суми в програмата е по чл.45, ал.4 – образец №3. Видно от посоченото е, че кодовете на доход в шаблона не могат да се променят, а трябва да се попълни различен образец на служебна бележка.

Добави отговор