Договор за урлавление и контрол в ТРЗ модул Въпрос на Lideto 1115 видян

Как се попълва картон на служител по договор за управление и контрол на 900 лв заплата.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-02-29 2 - Беше ли полезен отговорът?
Данните в картона на служителя се попълват по следния начин:
- В поле Вид осигурен от падащото меню се избира 10;
- Вид Здр.осиг. – 30;
- Осн.запл. – въвежда се договорената работна заплата;
- Сума ЗО – сумата върху която се дължат здравни осигуровки;
- Сума ДОО – сумата за осигуряване във фондовете на ДОО;
- Код по НКПД- от падащото меню се избира код на професията от първа група;
- Код по КИД – въвежда се кода на икономическата дейност на осигурителя;
- Отметка Осиг.на МОД в екран Допълнителни – избира се в случаите, когато лицето е осигурено върху максималния доход за същия месец от друг работодател.

Добави отговор