Дневници ДДС Въпрос на 1437 видян

Възможно ли е в дневниците по ДДС да се извеждат вида на стоките и услугите?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-02-08 2 - Беше ли полезен отговорът?
Колона Вид на стоката/ услуга се попълва автоматично със СТОКИ, УСЛУГИ, МАТЕРИАЛИ и т.н. в зависимост какво е маркирано от Продажба на/ Покупка на.
Ако е необходимо да се извежда и допълнителен текст, той се посочва в поле Коментар.

Добави отговор