Декларация 6 с вид плащане 9 Въпрос на Плюс Минус 2902 видян

Изравняването на годишния ДОД е отразено във ведомостите за м. Януари. В декларация 6 ДОД за довнасяне  сме отразили с вид на плащане 09. Програмата автоматично попълва клетка 16 с удържания данък по чл. 49 ал.5 от ЗДДФЛ. Въпреки това декларация 6 е отхвърлена. Каква би могла да е причината?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2013-02-25 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно Наредба 8, в точка 9 Месец и година за данъка по чл. 49 ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
За ДОД за довнасяне за 2012 там трябва да пише 122012. Тъй като Вие отразявате изравняването през месец Януари, там по подразбиране се записва 01.2013. Необходимо е след извеждане на декларацията чрез Бутон Корекция да се промените месеца и годината.

Добави отговор