Декларация 6 за обезщетение по чл.222 Въпрос на Плюс Минус 1413 видян

Служител е съкратен на 10.04.2018 и му се изплаща обезщетение по чл. 222,ал.1. Клониран е, като в новия картон с вид осигурен 27, за дата на напускане е посочена 10.05.2018. Въведено е обезщетението за периода от 11.04.2018 до 10.05.2018г. Как трябва да се изведе Декларация 6 едновременно за обезщетението и за останалите служители? Заплатите на останалите служители за изплатени на 20.06.2018, а обезщетението е изплатено на на 15.05.2018г.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-06-01 3 - Беше ли полезен отговорът?
За служителите с изплатени заплати на 20.06.2018г. Декларация 6 се подава по следния начин:
1. Дата на изплащане / начисляване – 30.06.2018г.
Влизат данните от месец: 201805
Вид плащане: Заплати изплатени
2. Дата на изплащане / начисляване – 31.05.2018
Влизат данните от месец: 201804
Вид плащане: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ
За изплатеното обезщетение Декларация 6 се подава до 25- то число на месеца, следващ месеца на изплащане на обезщетението:
1. Дата на изплащане / начисляване - 31.05.2018
Влизат данните от месец: 201804
Вид плащане: Дължими вноски, съгласно чл.9, ал.3, т.5 КСО /вид осиг.27/
2. Дата на изплащане / начисляване - 31.05.2018
Влизат данните от месец: 201805
Вид плащане: Дължими вноски, съгласно чл.9, ал.3, т.5 КСО /вид осиг.27/

Добави отговор