Декларация 6 за извънтрудови плащания Въпрос на Плюс Минус 2146 видян

След качването на новата версия от 28.11.2012, при извеждане на Декларация 6 за извънтрудови плащания програмата извежда съобщение: " За......да бъдат ли включени единствено записаните от сметка за изплатени суми от друг период данни?" При отговор с ОК не се извеждат никакви данни, защо?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-11-29 1 - Беше ли полезен отговорът?
В новата версия е разработен нов вид на Сметката за изплатени суми. С нея се позволява да се записват данни за минали периоди - в случаите, когато сумите за тях се изплащат наведнъж в текущия период. Програмата позволява да се генерира Декларация 6 за посочения месец само с данните, въведени от тези по-късно издадени сметки. Във Вашия случай на изведеното съобщение е необходимо да се отговори с Cancel- за да влязат всички данни, записани за посочения месец. Ако например искахме да изведем Д6 за извънтрудови плащания за месец 10, но въведени със СИС от месец 11, тогава на поставения въпрос би трябвало да се отговори с ОК.
Повече за работата с новите СИС може да се намери в помощната информация към документа, както и в блога на Плюс Минус:
http://plusminus.com/bg/blog/670/%d1%81%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%81

Добави отговор