Декларация 1 и 6 - гражд, договор Въпрос на Мирена Стефанова 2312 видян

Здравейте,

издавам две сметки за изплатени суми с дата 06.01.2015 г. Период посочен в сметката - м.12.2014 г. Сметките са записани на стара версия на програмата, извела съм справка - изплатени суми през Януари.

Сега в новата версия са презаписани. Виждам ги като застана на лицето и съм на меню Заплати.

Но нито мога да изведа декларация 1, нито декларация 6, нито справка за изплатени суми през месеца. Все едно тези сметки ги няма.

Сменях периода на извършена работа на януари, декември...нищо няма ефект. Какво е по-различното на тази версия и как трябва да се въведат като данни, за да имам и и декларация 1 и 6.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-02-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
Няма промяна в начина на въвеждане на документ Сметка за изплатени суми с версията от 2015г.
Проверете дали в екран Заплати в таблица Записани данни в базата за месец Декември има данни. Ако данните липсват, трябва да се изтрият документите и да се въведат наново.
Декларация 6 се извежда по следния начин:
1. От падащото меню Вид на плащането се избира Извънтрудови.
2. В поле Влизат данни от месец се посочва месеца за който се отнасят данните - 201412.
3. Като Дата на изплащане/ начисляване се записва последният календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението – 31.01.2015.
За да се изведе Декларация обр.1:
1. Работния месец трябва да е Декември 2014г.
2. От меню Операции/ Декларации обр.1 и обр.6/ Декларация обр.1 – само за маркираните
Декларации образец 1 и образец 6 се подават до 25 февруари

Добави отговор