Декларация 1 за граждански договор Въпрос на 2576 видян

Моля за съдействие: как се формира Декл. 1 и 6 за лица, назначени с код на вид осигурен 14? Програмата записва в Декл.1 само тези на трудов договор.

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се формира декларация образец 1 за лица на граждански договори е необходимо за месеца да има записана Сметка за изплатени суми.
user-photo
на 2019-10-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
Има записана СИС.
user-photo
eellii на 2020-03-19 0 - Беше ли полезен отговорът?
Здравейте и аз не мога да формирам декларация 1 и 6 за лице вид осигурено 14 при записана СИС? Не сте дали отговор, може ли такъв!
user-photo
eellii на 2020-03-19 0 - Беше ли полезен отговорът?
ще допълня въпроса си при изплащане на възнаграждение по-малко от МРЗ по граждански договор се дължи само здравно осигуряване, но в случая ПМ не ми изчислява такова задължение, а само данък и размера на този данък не е добавен в платежното нареждане, които формира ПМ. Забелязах, че в падащото меню няма за извънтрудови отношения
user-photo
Плюс Минус на 2020-03-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
Когато сумата в Сметката за изплатени суми след приспадане на нормативно признатите разходи е по-малка от МРЗ за съответната година осигуровки не се дължат и не следва да се формира декларация образец 1.

Добави отговор