Декларация 1 Въпрос на As44 1811 видян

Работник е освободен на 04.03.2015 г. и няма отработени дни /бяха празнични и почивни/, но има обещетение за неизполван платен отпуск по чл.224. Следователно няма осигурителен доход, а има само начислен ДОД. Във ведомост за заплати за м.03.2015 името, сумата, данъка и сума за получаване ги има, но в декларация 1 името на работника не се записва. Записва всички други лица наети по трудов договор. Пробвах само него да запиша, но ми изписва "Няма данни за м.03.2015". Въпросите ми са:

1. Правилно ли не фигурира името на работника в Д1 ?

2. Ако е грешно какво трябва да се направи?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-04-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
Обезщетение по чл.224 от Кодекса на труда се начислява в месец, в който лицето има дни в осигуряване.
Ако в месец март лицето няма дни в осигуряване, то обезщетение по чл.224 трябва да се начисли в месец февруари.

Начислението на обезщетението става по следния начин:
1.От Операции/Обезщетения по КТ се избира „Обезщетение по чл.224“. Записват се брой дни, за които лицето има право на обезщетение. Дава се бутон Запиши и обезщетението се извежда в перо 122 във фиша.
2.Заплатата се записва само за лицето – чрез бутон Запиши в екран Заплати.
3.За месец февруари се подава коригираща декларация 1. Това става чрез Операции/Декларации обр.1 и обр.6/Декл.обр.1 – корекция – само за маркираните.

Добави отговор