Декларация по чл. 22 от ЗДДФЛ Въпрос на 238 видян

Какви са стъпките при въвеждане на декларациите по чл. 22 за ползване на данъчно облекчение за деца във версия 7 на програмата? Благодаря предварително.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-12-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
Данните за данъчните облекчения се въвеждат от Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.
Подробна информация може да се намери в раздел блог с име на статия Данъчни облекчения за деца и деца с увреждания.

Добави отговор