Декларация обр.1 и обр.6 корекция Въпрос на Плюс Минус 1660 видян

Необходимо е да пусна корекции на  Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6, но след корекцията в екран Заплати осигуровките са в намаление, а данъкът в увеличение. Как следва да се отрази това в програмата ?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-09-29 3 - Беше ли полезен отговорът?
Декларация обр. 1 се формира от Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 / Декл. обр. 1 – корекция само за маркираните.
Формират се две Декларации обр. 6. Първата е в намаление с осигуровките, а втората в увеличение само с разликата в данъка.
За запис на коригираща декларация обр. 6 в намаление е необходимо: Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация обр. 6. Посочват се същите дати като тези, които са посочени във вече подадената декларация. Преди да се изведат данните от падащото меню за Код корекция се избира ДА. Декларацията се извежда и записва.
За запис на декларацип обр. 6 в увеличение е необходимо: Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация обр. 6. Посочват се същите дати като тези, които са посочени във вече подадената декларация. Данните се извеждат. В декларацията се избира бутон Корекция и сумите се заменят само с разликата в увеличение.
user-photo
marinpetroff на 2019-09-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря!

Добави отговор