Декларация обр.1 и липса на отработени дни през месеца Въпрос на yordanova 583 видян

Здравейте.Имам лице освободено, считано от 03,08,2018 г. На 01,08,2018г. и 02,08,2018г. е било самоотлъчка. Има начислено обезщетение по чл.224 за неизползван платен отпуск, съответно и начислен ДОД. Във файла за декл.обр.1 това лице липсва.В декл.обр.6 ще има сума за ДОД. Как да включа лицето в декл.обр.1, за да има равнение между двете и да мога да ги подам?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-09-13 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно писмо на НАП в случай че за месеца лицето има само дни в самоотлъчка работодателя не е длъжен да подава Декларация образец 1. Необходимо е обезщетението да се въведе в предходния месец съответно да се посочи прекъсване на осигуряването в точка 15.
Не се следи за равнение на декларация образец 1 и 6 по отношение на ДОД.
За повече информация може да се обърнете към съответната институция.
user-photo
yordanova на 2018-09-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Би следвало да може Д1 да се пуска с обезщетение без работни дни. Обезщетението се начислява в месеца, в който възниква основанието за начисляване, а от този месец следва и сумата, която може да е доста различна.Защо програмата не може да направи файла на декл.образец 1 правилно?
user-photo
Плюс Минус на 2018-09-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Както е посочено по-горе декларация образец 1 не се формира зарaди дните в самоотлъчка.

Добави отговор