Декларация Образец 6 за ДОД върху личен труд собственик Въпрос на Плюс Минус 1789 видян

 Имам собственик- самоосигуряващо се лице, коетo полага личен труд в дружеството. Как се декларира удържаният данък в случай, че заплатата на лицето за месец декември е изплатена през Декември, а на останалите лица е през месец Януари?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-01-22 2 - Беше ли полезен отговорът?
За удържания данък за лицето:
1. От Операции/Декларация 6 само за маркираните се избира самоосигуряващото се лице
2. Влизат данните от месец - от календара се избира месец декември 201312
3. Вид плащане : Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ
4. Дата на изплащане/начисляване – датата на удържане на данъка през месец декември

За удържаните осигуровки на останалите лица:
1. От Операции/Декларация 6 се избира за цялата фирма
2. Влизат данните от месец – от календара се посочва месец декември 201312
3. Вид плащане: Заплати изплатени
4. Дата на изплащане/начисляване – датата на изплащане от месец януари
5. Данъка по чл. 42 се декларира от 1 до 25 февруари

Добави отговор