Декларации 1 и 6 Въпрос на Katya 710 видян

Здравейте, когато в един месец се налага корекция на Декларация 6 в увеличение на осигуровки и в намаление на Данък общ доход какъв е реда- първо се подава декларацията за увеличените осигуровки, след това коригираща с нули за данъка и последно данък с верните данни, т. е. първо осигуровките, а за данъка се подават две отделни декларации?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-10-08 1 - Беше ли полезен отговорът?
Формират се две Декларации обр. 6. Първата е в увеличение само с разликата в осигуровките, а втората е в намаление с данъка.
За запис на коригираща декларация обр. 6 в намаление е необходимо: Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация обр. 6. Посочват се същите дати като тези, които са посочени във вече подадената декларация. Преди да се изведат данните от падащото меню за Код корекция се избира ДА. Декларацията се извежда и записва.
За запис на декларацип обр. 6 в увеличение е необходимо: Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация обр. 6. Посочват се същите дати като тези, които са посочени във вече подадената декларация. Данните се извеждат. В декларацията се избира бутон Корекция и сумите се заменят само с разликата в увеличение.

Добави отговор