Да залича или да корегирам вече подадена Д1 ? Въпрос на DimanaP 599 видян

Собственик на ЕООД се самоосигурява върху 460 лв.За м.09.2017г. Д1 вече е подадена. Обаче лицето решава ,че от м.09.2017г. ще започне да получава сума -460 лв. за положен личен труд.Сега трябва да се подаде и Д6 до 25.10.2017г.Но какво да се прави с вече подадената Д1?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-10-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 с код за корекция в декларация образец № 1 не се коригират данните за месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.
Във Вашият случай се подава коригираща декларация образец № 1.
Подробна информация за формиране на декларацията може да бъде намерена в раздел Ръководства / Заплати / Декларация образец 1.

Добави отговор